خدمات مهندسی و مشاوره

 

بنام خدا

شرکت جهان نما در راستای ارتقاء کیفیت و استفاده از بروزترین متد صنعت نما با بالاترین استانداردهای بین المللی , خدمات فوق تخصصی ذیل را به پروژه ها و مهندسین مشاور ارائه می نماید :

مشاوره و کمک تخصصی در طراحی فاز یک نما به مهندسین معمار عزیز

بررسی اولیه پروژه و امکانسنجی  انتخاب متریالها باتوجه به طراحی فاز یک توسط آرشیتکت و بودجه پروژه

بررسی و امکانسنجی تکنیکهای اجرا و نصب نما با توجه به طرح و بودجه پروژه

تهیه ازبیلت و نقشه های فاز دو و شاپ دراوینگ 

تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران و برگزاری مناقصه

انتخاب پیمانکار و نظارت بر مراحل عقد قرارداد از جمله تهیه پیشنویس قرارداد

نظارت بر اجرای کار طبق نقشه ها و قرارداد

نظارت بر مراحل بررسی و تأئید صورت وضعیتها 

نظارت بر مراحل تحوبل موقت و تحویل قطعی

بدیهی است در کلیه مراحل فوق این مجموعه به عنوان امین کارفرما و پروژه بر مراحل نظارت خواهد داشت و سعی در حفظ منافع منصفانه کارفرما و پیمانکار دارد .